DORSALS


DISSABTE 29 de 17:00H a 20:00H     entrega de dorsals!

DIUMENGE 30 de 7:00H a 7:45H     entrega de dorsals!

Podeu recollir qualsevol dorsal amb el seu DNI corresponent.


SALUT I PEDALS