DORSALS


DISSABTE 28 de 17:00H a 20:00H     entrega de dorsals!


DIUMENGE 29 de 7:00H a 7:45H     entrega de dorsals!


Podeu recollir qualsevol dorsal amb el seu DNI corresponent.

SALUT I PEDALS