Reglament

Reglament de la X Cati-Gat Bici-Tour Pla d’Urgell
Organització La VII Cati-Gat Bici-Tour Pla d’Urgell, a celebrar el 30 d’abril de 2017, és una marxa en BTT no competitiva, amb l’objectiu de passar per tots els nuclis del Pla d’Urgell sense repetir trajecte amb un temps determinat. El recorregut curt és d’uns 43 km. El Mitjà és d’uns 75 km. i el Llarg és d’uns 105 quilòmetres, senyalitzats, amb un desnivell positiu de 500 metres.
Inscripció A partir de la segona quinzena de febrer a través de la web; www.catigat.blogspot.com. El termini d’inscripció per internet es tancarà el divendres 28d’abril, o un cop assolits els 1000 participants. La inscripció es considerarà vàlida un cop efectuat el pagament individualitzat. Els drets d’inscripció seran de 17 euros, per qualsevol del dos recorreguts, per als participants amb llicència de la FEEC, Federació Catalana de Ciclisme, i de 20 per als no federats (incloent la llicència temporal amb cobertura únicament vàlida per la durada de l’activitat). Si encara queda places, les Inscripcions realitzades el mateix dia de la marxa valdran 20 euros per a federats i 23 euros per no federats. 
Els drets d’inscripció inclouen: l’avituallament a tots els punts del recorregut, servei d’ambulància, participació automàtica sorteig de material i bossa amb diferents obsequis. Per recollir el dorsal, els federats hauran de presentar llicència vigent i els no federats el DNI.
Itinerari Linyola (A1/C1), Els Arcs, El Poal, Desviament curta (C2), Bellvís, Bell-lloc (A2,C3), Sidamon, Fita Alta (C4), Torregrossa, Miralcamp (C5/A3), Fondarella, Palau d’Anglesola (C6+desviament curta i mitja), Mollerussa, Vilanova de Bellpuig (C7), Golmés, Vila-sana(A4/C8-Tall de pas), Castellnou de Seana, Barbens, El Bullidor, Ivars d’Urgell, Estany (C9/cruïlla rutes), Vallverd, Linyola (A6/C10)
Horari Els horaris d’obertura i tancament dels controls i avituallaments seran a criteri de l’organització, essent l’horari de sortida, de les 3 rutes, a les 8:00 hores. L’hora del control de tall, per la ruta llarga, serà al Punt de Control 8 a les 12:30. L’hora límit d’arribada de la ruta llarga a les 14:30 hores. 
Expulsions Serà motiu d’expulsió de la marxa:
1.No comunicar al control més proper qualsevol accident o incidència que s’hagi observat.                       2.Embrutar o degradar l’itinerari, o contravenir la normativa sobre prevenció d’incendis.                                       3.No complir estrictament la normativa de circulació.
Senyalització,controls i avituallaments L’organització marcarà les rutes amb cinta abalisadora i cartells amb sagetes i senyals d’avís en els llocs més conflictius. A tots els participants se’ls hi facilitarà un mapa i una fulla de ruta, on hi constaran tots els controls de pas i punts d’avituallament i les dades necessàries per a poder seguir el camí correcte. 
Concentració, sortida i arribada Zona esportiva municipal de Linyola. Concentració a partir de les 7:15 h.
Normes de seguretat
Dur la llicència federativa vigent o DNI que haurà de ser presentada a qualsevol membre identificat de l’organització.                                                                                                                                                                 Seguir les indicacions donades per qualsevol membre de la organització. Ajudar o prestar atenció a participants que requereixin assistència.                                                                                                                                       En cas d’abandonament o incidència comunicar-ho a l’organització, utilitzant el telèfon que constarà al full de ruta.                                                                                                                                                                                L’organització no es farà responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants, si bé vetllarà per tal d’evitar-los.                                                                                                                                            Es obligat portar el casc, telèfon mòbil i un mínim de mig litre  de líquid, de reserva, per la hidratació personal.      La marxa ciclista es desenvoluparà amb el trànsit obert i caldrà complir estrictament la normativa de circulació.     El mal temps no serà obstacle per la celebració de la prova, si bé l’organització podrà suspendre-la abans de sortir cap participant o bé modificar part de l’itinerari com a mesura de seguretat per als participants. Si s’ha de suspendre la prova no es tornaran els diners. El fet d’inscriure’s representa l’acceptació d’aquestes normes.
Responsabilitat Els membres de l’organització i resta de voluntaris no assumeixen cap tipus de responsabilitats per els accidents, negligències i danys a tercers que es puguin produir durant la pedalada.
Disposicions finals  L’organització no garanteix l’evacuació en cas d’abandonaments fora dels controls, però es recomana que els abandonaments es facin i es notifiquin els controls establerts. Els participants podran utilitzar els serveis de la Zona Esportiva de Torregrossa,habilitats per l’esdeveniment. Els menors de 18 anys hauran de portar l’autorització paterna el dia de la pedalada i en cap cas els menors de 16 podran participar sols. En el moment de recollir el dorsal, cada participant signarà l’acceptació d’aquest reglament, condició indispensable per a poder participar a la pedalada. Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.
Qualsevol altre cas no previst en aquest reglament serà resolt per l’organització.